BBA Meets Startup

  • 21. 9. 23, Čtvrtek
  • Online


Založili jste v Evropském regionu Dunaj-Vltava český, bavorský nebo rakouský startup, který není starší než 5 let?Pokud ano, pak se přihlaste a získejte „BBA Startup Award“!

Nejlepší startupy budou mít možnost představit své nově založené firmy a navázat kontakt s významnými společnostmi ze sítě
Best Business Award.

Účast je zdarma. Akce bude tlumočena.

Akce se koná 21. září online od 17 do 19 hodin

Přihlášení pro diváky je možné do 15. července zde

Přihlášení pro startupy je možné do 7. září 2023 u paní Jaroslavy Pongratz.

KONTAKT A PŘIHLÁŠENÍ
Ing. Jaroslava Pongratz
Vedoucí BBA Startup,
manažerka kontaktních sítí BavorskoČechy,
Evropský region Dunaj-Vltava,
člen BBA poroty
Email: startup@bba.netw
Connection failed: Access denied for user 'admin_sitport_p'@'%' to database 'admin_sitport_prod'