Posviť si na budoucnost


Hlavním cílem platformy Posviť si na budoucnost je zejména dostupnost informací o studiu a následném uplatnění žáků a studentů napříč vzdělávacím spektrem.  Potřebnou podporu  zajišťujeme také výchovným poradcům, vedení škol a firmám z Plzeňského kraje. Platforma vznikla v roce 2017 spoluprací Správy informačních technologií města Plzně, Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Plzni, Info Kariéry, Plzeňského kraje a CzechInvestu.Jaký je cíl projektu?

Poskytnutí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na akci se představují zástupci středních škol, vysokých škol a taktéž zástupci významných zaměstnavatelů v regionu. Zájemci o studium mohou využít kariérového poradenství a zjistit, jaká škola či práce by pro něj byla vhodná. Celý festival je interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil žákům a studentům a poskytl důležité informace zábavnou formou.

Další projekty

Inovujeme Plzeň

Plzeň patří mezi špičky ve vývoji a využití moderních technologií. Inovace a nové technologie mění svět a pokrok můžeme sledovat každým dnem. Inovujeme Plzeň je největší...

SIT Port socky

SIT Port socky jsou krátká videa o sociálních sítích, konkrétně o Facebooku a Instagramu. Od úplných základů se naučíte, jak využívat sociální sítě pro firemní účely. Facebook...

naSTARTuj se kávou!

naSTARTuj se kávou – projekt, který ti může změnit život! Některé inovativní nápady ztroskotají třeba na tom, že nikdy nejsou vyřčeny. Chápeme, že reakce okolí mohou být...