Reportovací software pro PMDP


Současná situace

Současný software, který slouží pro vyhodnocení  činnosti revizora, neobsahuje všechny aktuálně vyžadované funkce a neposkytuje ucelený přehled o pohybu a činnosti pracovníka přepravní kontroly.

Požadované řešení

Přehledný reportovací nástroj nad anonymizovanou databází transakčních dat z revizorských čteček, ve kterém bude možné vyhodnocovat počty načtených karet dle revizorů, data a času kontroly, místa přepravní kontroly, seznamu linek, dále vyhodnocení činnosti revizora dle předem stanoveného plánu (tj. zda revizor kontroloval předepsané linky na daném území dle předepsaného časového plánu kontrol a dodržování předepsaných přestávek apod.). Dále pak souhrnná činnost všech pracovníků přepravní kontroly. Součástí by měla být i heat mapa kontrol dle GPS souřadnic (souhrnná i samostatně pro každého revizora).

Těšíme se na Tvoje řešení!


Registrační formulář:

Termín vypsání nabídky do 28. 2. 2022

  Souhlasím s pravidly Výzev

  SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje jméno, příjmení, emailová adresa, telefon účastníků Výzev z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace Výzev a po dobu trvání akce a maximálně do 31. 12. 2020

  Další témata k řešení

  Bezpilotní létání – drony

  Tvorba aplikací pro interpretaci dat z nesených senzorů (RGB, termo, multispektrální kamera), kdy aplikace přináší přidanou hodnotu pro odborného uživatele v dané profesi (zemědělec,...

  Systém na automatické vyhodnocování situací v provozu

  Současná situace: Městská policie Plzeň se potýká jako s jedním ze základních problémů s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Jedním z nástrojů, jak...

  Životní situace

  Optimalizace řešení životních situací („vyřizování věcí“ na úřadu) – strukturování, intuitivní navigace, jednoduchost, srozumitelnost, provázanost na formuláře, provázanost...


  Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.

  © 2019 - 2022 SIT Port, design by Beneš & Michl

  Naše projekty