Systém na automatické vyhodnocování situací v provozu


Současná situace:

 • Městská policie Plzeň se potýká jako s jedním ze základních problémů s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
 • Jedním z nástrojů, jak vytvářet tlak na řidiče motorových vozidel je realizace odtahů vozidel, která tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.
 • Ne každé vozidlo, které stojí na pozemní komunikaci v rozporu s právními předpisy, zároveň tvoří překážku v provozu na pozemních komunikacích.
 • Překážka v provozu je tzv. neurčitý právní pojem definovaný jako …“vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích…….“. Bližší určení zákonodárce neposkytuje a dotváření pojmu přenechává aplikační praxi.
 • Rozhodování o odstraňování vozidel je citelným zásahem do práv řidičů a provozovatelů vozidel, proto se často městská policie potýká se stížnostmi na tuto problematiku.
 • Překážkou nepochybně je vozidlo odstavené na pozemní komunikaci tak, že znemožní nebo výrazně ztíží průjezd vozidel HZS.

Požadované řešení:

 • Uvítali bychom, pokud by bylo možno vytvořit systém, který by byl umístěn na odtahovém vozidle a automaticky vyhodnocoval situaci v provozu – šířkové poměry pozemní komunikace, manipulační prostory křižovatek – v kontextu aktuální možnosti/nemožnosti průjezdu vozidel HZS. Systém by měl být schopen poskytnout výstup, který by situaci zdokumentoval a mohl být přiložen do správního spisu, jako důkazní prostředek.
 • Součástí zadání i aktuální seznam techniky, kterou má k dispozici HZS PK v Plzni.https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-plzen-kosutka.aspx

Máš odvahu pustit se do této výzvy? Vyplň formulář níže nebo napiš na email cudakova@plzen.eu a my se ti obratem ozveme.

Těšíme se na Tvoje řešení!


Registrační formulář: 

Termín pro vypsání nabídky: 31. 10. 2021

  Souhlasím s pravidly Výzev

  SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje jméno, příjmení, emailová adresa, telefon účastníků Výzev z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace Výzev a po dobu trvání akce a maximálně do 31. 12. 2020

   

  Další témata k řešení

  Monitoring průtoků kanalizační sítě

  Měření průtoků kanalizačních sběračů (kolik vody po dešti se vrací do řek a kde) s předáváním hodnot v reálném čase s využitím městské sítě LoRaWan. Máš odvahu pustit se...

  Životní situace

  Optimalizace řešení životních situací („vyřizování věcí“ na úřadu) – strukturování, intuitivní navigace, jednoduchost, srozumitelnost, provázanost na formuláře, provázanost...

  Systém na automatické vyhodnocování situací v provozu

  Současná situace: Městská policie Plzeň se potýká jako s jedním ze základních problémů s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Jedním z nástrojů, jak...