Systém na automatické vyhodnocování situací v provozu


Současná situace:

  • Městská policie Plzeň se potýká jako s jedním ze základních problémů s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
  • Jedním z nástrojů, jak vytvářet tlak na řidiče motorových vozidel je realizace odtahů vozidel, která tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.
  • Ne každé vozidlo, které stojí na pozemní komunikaci v rozporu s právními předpisy, zároveň tvoří překážku v provozu na pozemních komunikacích.
  • Překážka v provozu je tzv. neurčitý právní pojem definovaný jako …“vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích…….“. Bližší určení zákonodárce neposkytuje a dotváření pojmu přenechává aplikační praxi.
  • Rozhodování o odstraňování vozidel je citelným zásahem do práv řidičů a provozovatelů vozidel, proto se často městská policie potýká se stížnostmi na tuto problematiku.
  • Překážkou nepochybně je vozidlo odstavené na pozemní komunikaci tak, že znemožní nebo výrazně ztíží průjezd vozidel HZS.

Požadované řešení:

  • Uvítali bychom, pokud by bylo možno vytvořit systém, který by byl umístěn na odtahovém vozidle a automaticky vyhodnocoval situaci v provozu – šířkové poměry pozemní komunikace, manipulační prostory křižovatek – v kontextu aktuální možnosti/nemožnosti průjezdu vozidel HZS. Systém by měl být schopen poskytnout výstup, který by situaci zdokumentoval a mohl být přiložen do správního spisu, jako důkazní prostředek.
  • Součástí zadání i aktuální seznam techniky, kterou má k dispozici HZS PK v Plzni.https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-plzen-kosutka.aspx

 

 

Další témata k řešení

Měření kvality ovzduší pomocí SPOTa

Informace o kvalitě ovzduší by měly být veřejně přístupná. Ve ve všech městech tomu tak je. Nyní by se to mohlo změnit… Jedním z řešení, které se zpracovává v této...

PrintControl

Projekt PrintControl se zaměřuje na řešení problémů s 3D tiskárnami, zlepšuje jejich ovládání a podmínky při tisku. Jedná se o box pro 3D tiskárny rozšířený o chytré prvky (tzv....

Digitální bazén

Současná situace: Momentálně nemá plavecký areál žádnou aplikaci, ani webové řešení, které by monitorovalo aktuální stav. Plavecký bazén nabízí nespočet možností na...


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.

© 2019 - 2024 SIT Port